Dražby s povoleným předražkem

U následujících dražeb lze uplatnit institut tzv. předražku. Podle § 336ja občanského soudního řádu, nejde-li o osoby uvedené v ustanovení § 336h odst. 4 občanského soudního řádu, může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že chce vydražené nemovité věci nabýt za částku alespoň o 25 % vyšší, než bylo nejvyšší podání.

Návrh musí obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen.

Navrhovatel předražku je povinen ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění usnesení o příklepu zaplatit předražek na bankovní účet soudního exekutora. Předražek musí být připsán na účet soudního exekutora nejpozději poslední den lhůty. Není-li řádně a včas předražek zaplacen, soudní exekutor k návrhu předražku nepřihlíží.

Neúspěšným navrhovatelům předražku se vrátí zaplacená částka po právní moci usnesení o předražku.

Podíl 1/2 na orné půdě v kú Uhřice u Kroměříže

spisová značka 152 EX 201/13

ukončena 26.04.2021 16:06

vydraženo za: 49 663 Kč

Dražba budovy, okr. Opava

spisová značka 197 EX 440/20-69

ukončena 27.04.2021 11:30

vydraženo za: 260 000 Kč

Dražba zemědělského pozemku - podíl 1/5, okr. Hodonín

spisová značka 197 EX 322/14-72

ukončena 27.04.2021 13:01

vydraženo za: 10 000 Kč

Opakovaná dražba podílu id. 1/2 na RD v obci Budyně nad Ohří, okres Litoměřice

spisová značka 139EX 09228/15

ukončena 27.04.2021 14:13

vydraženo za: 195 000 Kč

120 EX 28255/14 podíl 1/4 bytu 1+1 v Trutnově

spisová značka 120 EX 28255/14

ukončena 28.04.2021 11:47

vydraženo za: 290 000 Kč

DRAŽBA 3522/20 - Podíl 1/4 lesního pozemku v Brně - kú, Bystrc, okres Brno-město

spisová značka 124 EX 3522/20

ukončena 28.04.2021 11:15

vydraženo za: 150 000 Kč

Dražba rekreačního objektu v obci Hazlov, okres Cheb

spisová značka 139EX 41456/14

ukončena 28.04.2021 14:00

vydraženo za: 820 000 Kč

Dražba podílu id. 1/6 na RD v obci Vyžlovka, okres Praha-východ

spisová značka 139EX 48467/14

ukončena 29.04.2021 14:48

vydraženo za: 960 000 Kč

Dobrovolná dražba - prodej spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 1/2 na stavebních pozemcích v obci Bačálky (okre...

spisová značka 154 EX 117/01

ukončena 04.05.2021 11:04

vydraženo za: 1 100 600 Kč

Dražba podílu id. 1/4 na RD v obci Sadská, okres Nymburk

spisová značka 139EX 16888/14

ukončena 04.05.2021 14:13

vydraženo za: 765 000 Kč

stránka 1 z 2     počet položek na stránce 10 30 100
strana  1 2 
 
Provozovatelem serveru drazby-exekutori.cz je NeutriCS a.s., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 25435795    tel. +420 241 416 417, +420 725 545 465

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2000-2021 NeutriCS a.s.
drazby-exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.