Úvodní stránka >> Dražby >> DR00080000

DRAŽBA 3128/15 - Podíl 1/3 pozemku v obci Boudy, okres Písek

Boudy, okres Písek, kraj Jihočeský
DRAŽBA 3128/15 - Podíl 1/3 pozemku v obci Boudy, okres Písek
Nejnižší podání
46 000 Kč
Datum Konání
07.10.2020 v 13:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
46 000 Kč69 000 Kč2 000 Kč5 000 Kč-

Předmětemdražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3

Oceňovanýpozemek parc.č. 911 o výměře 777 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako ostatníplocha, způsob využití neplodná půda. Pozemek není zemědělsky využíván, na pozemkuse nacházejí vzrostlé dřeviny různého druhu a stáří, převážně smrky.

 

Oceňovanýpozemek parc.č. 944/3 o výměře 4182 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jakoorná půda. Pozemek je využíván jako louka, nachází se za rodinnými domy.Pozemek je udržovaný, není zapsán v LPIS.

 

Oceňovanýpozemek parc.č. 976/1 o výměře 3279 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jakotrvalý travní porost. Podle údajů obsažených ve Veřejném registru půdy LPIS jepozemek zemědělsky využíván na 1234 m2 jako orná půda. Zbylá část pozemku tvoříremízek, hranici mezi poli porostlá různými stromy a keři. Pozemek jezemědělsky obhospodařován podnikatelským subjektem - Josef Fučík a je součástípůdního bloku. Byla doložena pachtovní smlouva uzavřená dne 30.12.2017.

Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00080000/Velke/DR00080000~wucg8_1.jpg
obrázek 1/1
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.

IČO: 66253799   DIČ: CZ
Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice
Telefon 774 646 247
www.exekutor-ltm.cz
e-mail: nemovitosti@exekutor-ltm.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor