Úvodní stránka >> Dražby >> DR00079573

DRAŽBA 506/13_01 - Podíl 1/32 na pozemcích v Hradci Králové, okres Domažlice

Hradec Králové, okres Hradec Králové, kraj Královéhradecký
DRAŽBA 506/13_01 - Podíl 1/32 na pozemcích v Hradci Králové, okres Domažlice
Nejnižší podání
108 333 Kč
Datum Konání
10.06.2020 v 11:30
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
108 333 Kč162 500 Kč3 000 Kč10 000 Kč-

Předmětem dražebníhojednání je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/32

Oceňovanépozemky parc. č. 154/9 a 154/8 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda.Územní plán stanoví, že plocha pozemků je regulována jako plochy luk a pastvin.

 

Pozemkyparc. č. 154/13, 154/14, 156/24, 146/67, 154/6, 154/7 a 349/15 jsou v katastrunemovitostí vedeny jako trvalý travní porost. Dle územního plánu se jedná oplochy luk a pastvin, přičemž pozemky parc. č. 154/14 a 156/24 jsou dleúzemního plánu regulovány z části jako plochy luk a pastvin a z části jakoplochy krajinné zeleně.

 

Pozemkyparc. č. 154/20, 155/2, 155/4, 186/2 a 349/25 jsou v katastru nemovitostí vedenyjako vodní plocha. Územní plán stanovení, že plocha pozemků je regulována jakovodní toky a vodní plochy obecné.

 

Pozemkyparc. č. 189/2 a 120/9 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha.

 

Dleúzemního plánu se jedná o plochy krajinné zeleně. Pozemky jsou rovinaté, bezoplocení, na části pozemků jsou trvalé porosty. Přístup k pozemkům je přesobecní pozemek a soukromý pozemek cizího subjektu – věcné břemeno ve prospěchmajitele oceňovaných pozemků není zřízeno.

Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079573/Velke/DR00079573~268mf_1.jpg
obrázek 1/1
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.

IČO: 66253799   DIČ: CZ
Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice
Telefon 774 646 247
www.exekutor-ltm.cz
e-mail: nemovitosti@exekutor-ltm.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.
DRAŽBA 21261/14 - Rodinný dům se zahradou v Prostějově
nejnižší podání: 5 673 333 Kč
DRAŽBA 4394/14 - Pozemky v Kladně
nejnižší podání: 2 058 667 Kč
Exekutorský úřad Liberec
Dražba pozemků (11 383 m2), okr. Liberec
nejnižší podání: 648 000 Kč
Exekutorský úřad Praha 9, Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda
Škoda Rapid
nejnižší podání: 50 000 Kč
Porsche Cayenne S 92A
nejnižší podání: 200 000 Kč
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor
Dražba RD s pozemky a příslušenstvím, okr. Vyškov
nejnižší podání: 212 000 Kč
Dražba pozemku (398 m2), okr. Zlín
nejnižší podání: 121 500 Kč
Dražba RD s pozemkem a příslušenstvím, okr. Přerov
nejnižší podání: 240 000 Kč
Dražba RD s pozemky a příslušenstvím, okr. Jesenik
nejnižší podání: 833 333 Kč
Dražba zemědělského pozemku (868 m2), okr. Hodonín
nejnižší podání: 14 000 Kč