Úvodní stránka >> Dražby >> DR00079572

DRAŽBA 3557/19 - Rodinný dům v obci Křenovy, okres Domažlice

Křenovy 50, 345 61 Křenovy, okres Domažlice, kraj Plzeňský
DRAŽBA 3557/19 - Rodinný dům v obci Křenovy, okres Domažlice
Nejnižší podání
412 667 Kč
Datum Konání
10.06.2020 v 11:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
412 667 Kč619 000 Kč10 000 Kč40 000 Kč-

Oceňovanýpozemek parc.č. 17 o výměře 659 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jakozastavěná plocha a nádvoří. Součástí pozemku je stavba č.p. 50 – rodinný dům.

 

Povinnýse přes písemnou výzvu místního šetření nezúčastnil a nebyla umožněna prohlídkaoceňované nemovitosti. Byla provedena pouze venkovní obhlídka a veškeréinformacebyly získány z veřejné dostupných zdrojů. Některé prvky, zejména vnitřní vybaveníobjektu nebyly zjištěny, pro potřebu tohoto znaleckého posudku jsou uvažoványjako standardní, jejich stáří, stav a další životnost je odhadnuta odborným odhademzpracovatele. Stavba je bez viditelných statických poruch a jejichstavebnětechnický stav odpovídá stáří, technologickým postupům výstavby apoužitým materiálům. Objekt je obýván.

 

Oceňovanýrodinný dům byl postaven jako samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Včásti je půda a v části je vybudováno obytné podkroví. Objekt byl postaven odhademv roce 1900.

 

Másedlovou střechu s pultovým vikýřem směrem do ulice. Střešní krytinu tvořípálená taška a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsoubřízolitové a stavba není zateplena.

 

Podlahováplocha byla odvozena ze zastavěné plochy z katastru nemovitostí a činí 91 m2.

Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079572/Velke/DR00079572~vc7ja_1.jpg
obrázek 1/1
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.

IČO: 66253799   DIČ: CZ
Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice
Telefon 774 646 247
www.exekutor-ltm.cz
e-mail: nemovitosti@exekutor-ltm.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.
DRAŽBA 21261/14 - Rodinný dům se zahradou v Prostějově
nejnižší podání: 5 673 333 Kč
DRAŽBA 4394/14 - Pozemky v Kladně
nejnižší podání: 2 058 667 Kč
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 9, Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda
Porsche Cayenne S 92A
nejnižší podání: 200 000 Kč
Škoda Rapid
nejnižší podání: 50 000 Kč
Exekutorský úřad Liberec
Dražba pozemků (11 383 m2), okr. Liberec
nejnižší podání: 648 000 Kč
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor
Dražba pozemku (398 m2), okr. Zlín
nejnižší podání: 121 500 Kč
Dražba RD s pozemky a příslušenstvím, okr. Jesenik
nejnižší podání: 833 333 Kč
Dražba RD s pozemky a příslušenstvím, okr. Vyškov
nejnižší podání: 212 000 Kč
Dražba zemědělského pozemku (868 m2), okr. Hodonín
nejnižší podání: 14 000 Kč
Dražba RD s pozemkem a příslušenstvím, okr. Přerov
nejnižší podání: 240 000 Kč