Úvodní stránka >> Dražby >> DR00079489

Dražba podílu id. 1/12 na zemědělských pozemcích v obci Chotiněves, okres Litoměřice

Chotiněves, okres Litoměřice, kraj Ústecký
Dražba podílu id. 1/12 na zemědělských pozemcích v obci Chotiněves, okres Litoměřice
Nejnižší podání
33 400 Kč
Datum Konání
11.06.2020 v 13:30
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
33 400 Kč50 000 Kč4 000 Kč10 000 Kč-
Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/12 na nemovitých věcech, a to: pozemku p.č. 566/10 - orná půda, o výměře 1.321 m2; pozemku p.č. 636/5 - orná půda, o výměře 2.733 m2; pozemku p.č. 636/11 - trvalý travní porost, o výměře 1.231 m2; pozemku p.č. 657/6 - ostatní plocha, o výměře 93 m2; a pozemku p.č. 660/11 - orná půda, o výměře 5.524 m2; vše v k.ú. Chotiněves, obec Chotiněves, okres Litoměřice, které jsou situovány v jižní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné komunikaci. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.Předmětem dražby je dále spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/12 nemovité věci - pozemku p.č. 641/3 - orná půda, o výměře 6.859 m2; v k.ú. Jištěrpy, obec Chotiněves, okres Litoměřice, který je situován v jižní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079489/Velke/DR00079489~32m51_1.jpg
obrázek 1/2
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079489/Velke/DR00079489~br5vr_2.jpg
obrázek 2/2
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor

IČO: 72043202   DIČ: CZ7803135681
Masarykovo nám. 4/44, 789 01 Zábřeh
Telefon 583 550 263  Fax 583 411 350
www.exekucesumperk.cz/
e-mail: drazby@exekucesumperk.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych
Exekutorský úřad Praha 9, Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor
Exekutorský úřad Liberec
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.
Mika Dalimil JUDr. LL.M.