Úvodní stránka >> Dražby >> DR00079387

Dražba pozemku (1 361 m2) - podíl 1/2, okr. Vyškov

Slavkov u Brna, okres Vyškov, kraj Jihomoravský
Dražba pozemku (1 361 m2) - podíl 1/2, okr. Vyškov
Nejnižší podání
200 000 Kč
Datum Konání
08.04.2020 v 10:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
200 000 Kč300 000 Kč1 000 Kč20 000 Kč-
Oceňovaný pozemek p.č. 3629/3 je situován v severní okrajové části obce Slavkov u Brna, vzahrádkářské kolonii, v okolí rekreačních chat a pozemků zahrad. Pozemek je dle ÚPD veden jakoplocha RI - rekreační.VYUŽITÍ HLAVNÍ :- rekreační chaty a rekreační domky vybudované na pozemcích zahrad;VYUŽITÍ PŘÍPUSTNÉ :- stavby pro rodinnou rekreaci - rekreační chaty, rekreační domky- skleníky, altány, venkovní krby, bazény, maloplošná hřiště;- stavby a zařízení související s využitím hlavním;- stavby nezbytného oplocení;- zeleň, travnaté plochy pro oddech a slunění;- byt správce (majitele);- stavby pro stravování, občerstvení, sociální zařízení (u větších chatových osad);- související nezbytná obslužná dopravní infrastruktura a zařízení technické vybavenosti;VYUŽITÍ NEPŘÍPUSTNÉ :- stavby pro hospodářská zvířata;stavby pro výrobu, průmysl, autobazary, sklady;- čerpací stanice pohonných hmot;- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním a přípustným;PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ :- výšková regulace zástavby - hřeben střechy max. 1 NP a podkroví- intenzita využití pozemků, koeficient míry využití pozemků - 0,2Pozemek je vzdálen cca. 1,5 km od centra obce a jeho komplexní občanské vzdálenosti (síť úřadů,knihovna, pošta, MŠ, ZŠ, ZuŠ, kino, zámek, divadlo, muzeum, obchody, sportoviště, lékaři,lékárny, poliklinika, restaurační zařízení a autobusová zastávka). Místním šetřením zjištěno, že naoceňovaném pozemku právě probíhá výstavba staveb - z části je hotová dřevěná obvodovákonstrukce, betonové základy a dřevěná podlaha, dále probíhá vyzdění plotu a odkanalizování. Kedni ocenění je pozemek oplocen provizorním plotem, převážně z pletiva, v zadní části z dřevěnýchpalet. Na pozemku se nachází nadzemní stavba bazénu a dále jsou provedeny výkopové práce,zemina je uskladněna v zadní části pozemku. Pozemek je přístupný z dvou stran, vždy po veřejnéštěrkové komunikaci. Území je z části zainvestované, pozemek je napojen na NN.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079387/Velke/DR00079387~mb6nc_1.jpg
obrázek 1/5
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079387/Velke/DR00079387~t1nd3_2.jpg
obrázek 2/5
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079387/Velke/DR00079387~4qytl_3.jpg
obrázek 3/5
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079387/Velke/DR00079387~0r3vw_4.jpg
obrázek 4/5
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079387/Velke/DR00079387~hl2xf_5.jpg
obrázek 5/5
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

Exekutorský úřad Praha 9, Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda

IČO: 72694041   DIČ: CZ8211131126
Beranových 130, 199 00 Praha 9 – Letňany
Telefon 734 412 964
www.eupraha9.cz
e-mail: urad@eupraha9.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych
Exekutorský úřad Praha 9, Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda
Exekutorský úřad Liberec
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.