Úvodní stránka >> Dražby >> DR00079358

DRAŽBA 12067/10_01 - Podíl 1/16 a 1/144 na pozemcích v obci Milčice, okres Nymburk

Milčice, okres Nymburk, kraj Středočeský
DRAŽBA 12067/10_01 - Podíl 1/16 a 1/144 na pozemcích v obci Milčice, okres Nymburk
Nejnižší podání
1 733 Kč
Datum Konání
15.04.2020 v 11:30
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
1 733 Kč2 600 Kč1 000 Kč1 000 Kč-

Předmětemdražebního jednání je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16 a 1/144

Stanovení obvyklé ceny spoluvlastnického podílu ovelikosti id. 1/16 na pozemku parc. č. 239/31 a id. 1/144 na pozemku parc. č.239/41 nacházejících se v obci Milčice, okres Nymburk, katastrální územíMilčice u Peček pro účely exekučního řízení.

 

Oceňovanépozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda a slouží kzemědělským účelům. Celková plocha pozemků činí 1.881 m2. Dle územního plánu jsoupozemky regulovány jako zemědělská půda.

 

Pozemkyjsou rovinaté, bez porostů a bez oplocení. Přístup k pozemkům je přes soukromépozemky cizích subjektů - věcné břemeno ve prospěch majitelů oceňovanýchpozemků není zřízeno.

 

Pozemkyjsou umístěny na severním okraji obce a charakter okolí odpovídá neobydlenéoblasti. Dostupnost obchodů v obci je nedostatečná - nutnost dojezdu. Soustavaškol není v místě dostupná - nutnost dojezdu a v místě se nenachází žádnávybavenost z hlediska kulturních zařízení a z hlediska sportovního vyžití -nutnost dojíždět, jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdovévzdálenosti. V obci se nenachází pobočka České pošty - nutnost dojezdu.

Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079358/Velke/DR00079358~0vv4r_1.jpg
obrázek 1/2
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079358/Velke/DR00079358~ww063_2.jpg
obrázek 2/2
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.

IČO: 66253799   DIČ: CZ
Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice
Telefon 774 646 247
www.exekutor-ltm.cz
e-mail: nemovitosti@exekutor-ltm.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
Exekutorský úřad Liberec
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.
Exekutorský úřad Praha 9, Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych