Úvodní stránka >> Dražby >> DR00079330

DRAŽBA 10464/10 - Pozemky v obci Podivín, okres Břeclav

Podivín, okres Břeclav, kraj Jihomoravský
DRAŽBA 10464/10 - Pozemky v obci Podivín, okres Břeclav
Nejnižší podání
50 667 Kč
Datum Konání
15.04.2020 v 10:30
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
50 667 Kč76 000 Kč3 000 Kč6 000 Kč-

Pozemkyparc. č. 2641/51 a 2959/789 nacházející se v obci Podivín, okres Břeclav,

katastrálníúzemí Podivín.

 

1)Pozemek parc. č. 2641/51 o výměře 141 m2 je v katastru nemovitostí veden jakoostatní plocha se způsobem využití zeleň. Pozemek se nachází v severním cípuoploceného výrobního areálu, který vlastní převážně spol. Navos, a.s. Pozemeknemá zvláštní využití, je pouze udržován sečením. Vzhledem k tvaru a rozměrunelze předpokládat, že na pozemku samotném je možná výstavba. Dle územníhoplánu obce se jedná o plochy výroby a skladování – lehký průmysl – VL. V obcijsou vedeny veškeré inženýrské sítě a pozemek je na ně možné napojit jen částečně.Příjezd a přístup k pozemku je řešen z krajské zpevněné komunikace, z uliceRakvická. V obci je komplexní občanská vybavenost – v místě nedostupná. Vobci se nachází zastávka autobusové i vlakové dopravy, vzdálenost více než 1 km.

 

2)Pozemek parc. č. 2959/789 o výměře 5544 m2 je v katastru nemovitostí veden jakoorná půda Pozemek je využíván k zemědělské činnosti jako pole. Dle územníhoplánu obce se jedná o plochy zemědělské – NZ.

Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079330/Velke/DR00079330~6ovgx_1.jpg
obrázek 1/2
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079330/Velke/DR00079330~tfmfu_2.jpg
obrázek 2/2
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.

IČO: 66253799   DIČ: CZ
Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice
Telefon 774 646 247
www.exekutor-ltm.cz
e-mail: nemovitosti@exekutor-ltm.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych
Exekutorský úřad Liberec
Exekutorský úřad Praha 9, Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor
Mika Dalimil JUDr. LL.M.