Úvodní stránka >> Dražby >> DR00079212

podíl o velikosti 1/4 na pozemcích v obci Zlín - Mladcová

Zlín, okres Zlín, kraj Zlínský
podíl o velikosti 1/4 na pozemcích v obci Zlín - Mladcová
Nejnižší podání
390 000 Kč
Datum Konání
19.02.2020 v 10:30
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
390 000 Kč585 000 Kč5 000 Kč100 000 Kč-
Pozemky jsou užívány jako - lesní pozemek, trvalý travní porost,orná půda, ostatní komunikace, ostatní plocha, jiná plocha, ostatní plocha, orozloze celkem 53.731 m2. Dle územního plánu je pozemek regulován jako – les,plochy zemědělské, plochy smíšené nezastavěného území, plochy krajinné zeleně,plochy technické infrastruktury a plochy rodinné rekreace – zahrádkářská osada.Pro potřeby ocenění byly pozemky rozděleny do dvou skupin: 1.pozemky – plochy rodinné rekreace – zahrádkářská osada – pozemky parc. č. 500/37 a 500/44 o rozloze 3 366 m2.Pozemky jsou oploceny a jsou mírně svažité. Nemovitosti nebyly zpřístupněny,dle dostupných dat se na nich nacházejí pravděpodobně 3 zahrádkářské chatky. 2.pozemky – soubor pozemků - les, orná půda, trvalý travní porost, ostatníplocha, jiná plocha, ostatní plocha, ostatní komunikace, plochy smíšenénezastavěného území – pozemky parc.č. 119/5 – les, v ÚP les, rozloha 4560 m2, 119/6 – les, v ÚP les, rozloha 3867m2, 150/4 – ostatní plocha, jiná plocha, v ÚP plochy technické infrastruktury,rozloha 2280 m2, 228/11 – orná půda, v ÚP plocha zemědělská, rozloha 3585 m2,243/1 – trvalý travní porost, v ÚP plocha krajinné zeleně, plocha smíšenánezastavěného území, rozloha 2395 m2, 243/2 – les, v ÚP les, rozloha 610 m2,244/2 – orná půda, v ÚP plocha smíšená nezastavěného území, rozloha 5364 m2,343/8 – ostatní komunikace, ostatní plocha, v ÚP plocha zemědělská, rozloha1351 m2, 343/11 – trvalý travní porost, v ÚP plocha zemědělská, rozloha 1442m2, 343/14 – orná půda, v ÚP plocha zemědělská, rozloha 9399 m2, 470 – les, vÚP les a plochy technické infrastruktury, rozloha 11 780 m2, 500/24 – ornápůda, v ÚP plocha zemědělská, rozloha 3632 m2, 500/59 – ostatní plocha ostatníkomunikace, v ÚP plochy zemědělské, rozloha 80 m2, 605/15 – ostatní komunikace,ostatní plocha, rozloha 20 m2, celková rozloha 50 365 m2. Na pozemcích senachází trvalé porosty - buk, borovice, habr, dub, lípa, stáří 25 - 90 let anejsou oploceny. Pozemky jsou mírně svažité a svažité. K pozemkům lze přijetbez problému po zpevněné a nezpevněné lesní obecní cestě. Pozemky jsou rozmístěny v severní části obce a charakter okolí odpovídá rezidenčně -rekreační zóně. Dostupnost obchodů je úplná - vybavenost obchodními středisky ispecializovanými obchody. V místě je kompletní soustava základních, středních ivysokých škol včetně specializovaných zařízení a v místě je kompletnívybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí pozemku je kompletnívybavenost z hlediska sportovního vyžití, je zde kompletní sestava úřadů a vobci je pobočka České pošty.Pozemky se nachází v klidné lokalitě bez zdravíohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů aluk. Lokalita se zanedbatelným nebezpečím výskytu povodní.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079212/Velke/DR00079212~my2qu_1.jpg
obrázek 1/4
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079212/Velke/DR00079212~oloke_2.jpg
obrázek 2/4
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079212/Velke/DR00079212~sqg8o_3.jpg
obrázek 3/4
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079212/Velke/DR00079212~c2eur_4.jpg
obrázek 4/4
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

Dražby.net s.r.o.

IČO: 48396389   DIČ:
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc
Telefon 734 358 335
www.drazby.net
e-mail: sekretariat@drazby.net

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych
Exekutorský úřad Praha 9, Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda
Exekutorský úřad Liberec
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.
Mika Dalimil JUDr. LL.M.