Úvodní stránka >> Dražby >> DR00079192

DRAŽBA 6842/10 - Podíl 1/3 a 1/3 na pozemcích v obci Bernartice, okres Písek

Bernartice, okres Písek, kraj Jihočeský
DRAŽBA 6842/10 - Podíl 1/3 a 1/3 na pozemcích v obci Bernartice, okres Písek
Nejnižší podání
22 333 Kč
Datum Konání
19.02.2020 v 11:30
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
22 333 Kč33 500 Kč1 000 Kč2 000 Kč-

Předmětemdražebního jednání je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3+1/3

Pozemkyparc. č. 4057/1, 4076/7, 813 nacházející se v obci Bernartice, okres Písek,katastrální území Bilinka, Svatkovice.

 

Oceňovanépozemky parc.č. 4057/1 o výměře 3014 m2 a parc.č. 4076/7 o výměře 216 m2 jsouevidovány v katastru nemovitostí jako orná půda. Pozemky se nacházejí vnezastavěném území obce, cca 1 km východně od obce Svatkovice v lokalitě Zarybníkem.

 

Oceňovanýpozemek parc.č. 813 o výměře 1205 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jakotrvalý travní porost. Pozemek se nachází v nezastavěném území obce, cca 1,5 kmjižně od obce Svatkovice v lokalitě Na myslišovech. Podle údajů obsažených veVeřejném registru půdy – LPIS je pozemek zemědělsky využíván jako orná půda.Není doložena nájemní smlouva.

 

Podleúdajů obsažených ve Veřejném registru půdy- LPIS jsou pozemky parc.č. 4057/1 a4076/7 zemědělsky obhospodařovány společností Zemědělské družstvo Bernarticejako orná půda. Pozemky jsou součástí půdního bloku. Nájemní smlouva doložena.

Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079192/Velke/DR00079192~e6fiv_1.jpg
obrázek 1/2
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079192/Velke/DR00079192~o803k_2.jpg
obrázek 2/2
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.

IČO: 66253799   DIČ: CZ
Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice
Telefon 774 646 247
www.exekutor-ltm.cz
e-mail: nemovitosti@exekutor-ltm.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych
Mika Dalimil JUDr. LL.M.