Úvodní stránka >> Dražby >> DR00079132

Dražba RD s pozemkem a příslušenstvím - podíl 1/24, okr. Kladno

Kladno, okres Kladno, kraj Středočeský
Dražba RD s pozemkem a příslušenstvím - podíl 1/24, okr. Kladno
Nejnižší podání
47 223 Kč
Datum Konání
06.02.2020 v 9:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
47 223 Kč70 834 Kč1 000 Kč10 000 Kč-
Draženýmobjektem je stavba rodinného domu a přízemní vedlejší stavba zastřešená nízkoupultovou střechou užívaný jako příbytek. Stavbarodinného domu je pravděpodobně podsklepena, stává se z jednoho nadzemníhopodlaží a podkroví, která je zastřešena sedlovou střechou a vikýřem do ulice E.Větrovcové a s přístavbou verandy do dvora. Základy domu jsou patrněkamenné, obvodové stěny cihelné s přidaným zateplením obvodového pláště,finální vrstva omítek však není dokončena, krov dřevěný vázaný s taškovou krytinou,klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, okna plastovás izolačním dvojsklem. Lze předpokládat, že objekt je vytápěn ústřednímteplovodním systémem. Objektje napojen na veřejný vodovod, na veřejnou kanalizaci, veřejnou elektrickou síťa patrně je napojen i na veřejný plynovod. Stařístavby nelze přesně určit, avšak lze předpokládat její staří cca 80-100 let,která byla v průběhu let postupně modernizována. Ke dni ocenění je stavbav poměrně dobrém stavebně technickém stavu, v části do Tiché ulice jevšak patrná částečná vlhkost obvodových stěn.Vedlejšístavba je patrně původní garáž o zastavěné ploše 25 m2, která bylastavebně upravena k bydlení. Základy jsou patrně betonové, svislékonstrukce zděné se zateplením obvodového pláště, střecha pultovás taškovou krytinou, okna a vstupní dveře plastové, klempířské konstrukcea omítky dosud nejsou dokončeny.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079132/Velke/DR00079132~6r5ec_1.jpg
obrázek 1/3
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079132/Velke/DR00079132~bqt3s_2.jpg
obrázek 2/3
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079132/Velke/DR00079132~21ima_3.jpg
obrázek 3/3
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor

IČO: 66216877   DIČ: CZ5904226394
Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6
Telefon 224 319 204  Fax 233 322 472
www.exekutorskyurad.eu
e-mail: drazby@exekutorskyurad.eu

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych
Mika Dalimil JUDr. LL.M.