Úvodní stránka >> Dražby >> DR00079093

Dražba RD s pozemky a příslušenstvím - podíl 1/6, okr. Děčín

Děčín, okres Děčín, kraj Ústecký
Dražba RD s pozemky a příslušenstvím - podíl 1/6, okr. Děčín
Nejnižší podání
193 112 Kč
Datum Konání
28.01.2020 v 11:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
193 112 Kč289 667 Kč1 000 Kč40 000 Kč-
Draženýrodinný dům se nachází ve východní zastavěné části města Děčín v uliciLesní č.p. 280 na samotě. Jedná se o samostatně stojící, podsklepenou, patrovoubudovu s volným půdním prostorem. Konstrukce domu je zděná a jejístavebně-technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Střecha domu jesedlová s krytinou z vláknocementových šablon. Střecha je ve špatnémstavu. Na fasádě jsou patrné stopy po zatíkání. Součástí střechy je komín. Nastřeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou ze zinkovaného plechu.Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Fasáda domu není zateplená. K domu náležízahrada, na které se nachází kolna a dřevěná vedlejší stavba. Přístupk nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci.  Z inženýrských sítí je nemovitá věcnapojena na přípojku elektřiny.Pozemekparc .č. 992, který je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plochaa nádvoří a je o velikosti 831 m2, je zčásti zastavěn plochou poddomem č.p. 280. Zbylou část tvoří zahrada. Na stavební pozemek navazují pozemkyparc. č. 993 o velikosti 645 m2 a parc. č. 994 o velikosti 759 m2,které jsou v Katastru nemovitostí vedeny jako zahrada a pozemek parc. č.991 o velikosti 1.266 m2, který je v Katastru nemovitostí vedenjako trvalý travní porost. Pozemky spolu tvoří jeden celek. Pozemky jsoustředně svažité, travnaté, neudržované a oplocené kovovým oplocením. Vjezdovávrata na pozemek jsou kovová dvoukřídlá. Na pozemcích se nachází dřevěná bouda,kolna a porosty. Pozemek parc .č. 994 hraničí s železniční tratí. Přístupk nemovité věci je po komunikaci ve vlastnickém právu města. Součástínemovité věci jsou IS a porosty. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení,dřevěná vedlejší stavba a kolna. S nemovitouvěcí je spojeno věcné břemeno cesty s oprávněním pro pozemek parc. č. 993.Více informací ve znaleckém posudku.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079093/Velke/DR00079093~475i7_1.jpg
obrázek 1/4
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079093/Velke/DR00079093~m1xbi_2.jpg
obrázek 2/4
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079093/Velke/DR00079093~3s6v5_3.jpg
obrázek 3/4
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00079093/Velke/DR00079093~yb53o_4.jpg
obrázek 4/4
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor

IČO: 66216877   DIČ: CZ5904226394
Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6
Telefon 224 319 204  Fax 233 322 472
www.exekutorskyurad.eu
e-mail: drazby@exekutorskyurad.eu

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych