Úvodní stránka >> Dražby >> DR00078487

Dražba budov - koželužna s pozemkem a příslušenstvím, okr. Pardubice

Luže, okres Chrudim, kraj Pardubický
Dražba budov - koželužna s pozemkem a příslušenstvím, okr. Pardubice
Nejnižší podání
390 000 Kč
Datum Konání
30.01.2020 v 9:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
390 000 Kč780 000 Kč1 000 Kč80 000 Kč-
Draženánemovitá věc se nachází v severní zastavěné části města Luže v uliciHusova č.p. 75 ve smíšené zástavbě. Jednáse o dvě na sebe navazující části budovy, které jsou součástí areálumanufakturní výroby 19. století (koželužna). Tento ucelený soubor budov jekulturní památkou Ministerstva kultury. V jižním čele areálu stojí budovačp. 75, která je orientovaná štítovou stranou k hlavní komunikaci. Prvníčást budovy je třípodlažní s volným půdním prostorem. Konstrukce budovy jekamenná. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek.Součástí střechy jsou komíny. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukcejsou z pozinkovaného plechu. V přízemí bočního průčelí se nacházejídva vstupy do domu a na okosené straně klenutý průjezd do nitra domu. Vstupymají segmentově klenutá opuková ostění. Vchodové dveře jsou dřevěné plné. Oknadomu jsou dřevěná dvojitá. Fasáda domu není zateplená, fasáda vykazuje známkyopotřebení, místy chybí. Na severní stranu budovy navazuje dvoupodlažní částbudovy smíšené konstrukce se sedlovou střechou s krytinou z pálenýchtašek. Součástí střechy je komín. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Okenní výplněmísty chybí. Stavebně technický stav budovy je špatný. Objekt je vhodný kekompletní modernizaci. V západní části severní budovy v úrovni 1. NPvybíhá spojovací krček, který ústí do budovy č.p. 76 tohoto komplexu. Budova č.p.76 není součástí ocenění tohoto znaleckého posudku. Spojovacím krytým mostemprobíhá dělící čára obou čísel popisných. Přístup k nemovité věci je pomístní zpevněné komunikaci. Nájemnísmlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena byla zjištěna, viz. LV.Z inženýrskýchsítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojka vodovodu jev ulici. Přípojky nebylo možné ověřit. Pozemekparc. č. St. 22/1, který je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěnáplocha a nádvoří a je o velikosti 594 m2, je zčásti zastavěn plochoupod domem č.p. 75. Zbylou část tvoří dvůr. Stavební pozemek hraničí na svézápadní straně s korytem řeky Novohradky. Přístup na pozemek je pozpevněné obecní komunikaci. Součástínemovité věci jsou IS, zpevněné plochy. Příslušenství nemovité věci nebylozjištěno.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078487/Velke/DR00078487~1b1xc_1.jpg
obrázek 1/7
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078487/Velke/DR00078487~bjh8m_2.jpg
obrázek 2/7
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078487/Velke/DR00078487~ale0q_3.jpg
obrázek 3/7
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078487/Velke/DR00078487~vx6cl_4.jpg
obrázek 4/7
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078487/Velke/DR00078487~cpew9_5.jpg
obrázek 5/7
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078487/Velke/DR00078487~iu0bc_6.jpg
obrázek 6/7
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078487/Velke/DR00078487~47qo7_7.jpg
obrázek 7/7
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor

IČO: 66216877   DIČ: CZ5904226394
Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6
Telefon 224 319 204  Fax 233 322 472
www.exekutorskyurad.eu
e-mail: drazby@exekutorskyurad.eu

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych