Úvodní stránka >> Dražby >> DR00072005

Dražba rekreační chaty s pozemky a příslušenstvím, okr. Praha - západ

Hradištko, okres Praha-západ, kraj Středočeský
Dražba rekreační chaty s pozemky a příslušenstvím, okr. Praha - západ
Nejnižší podání
880 000 Kč
Datum Konání
22.10.2020 v 13:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
880 000 Kč1 320 000 Kč1 000 Kč100 000 Kč-
Dražená nemovitá věc se nachází ve východní zastavěné částiobce Pikovice (okr. Praha-západ)v ulici Pod Medníkem.Jedná se o budovuč.e. 991 na pozemku parc. č. St. 790, která je využívaná jako rodinná rekreace. Jedná se o samostatně stojící, přízemní budovu sobyvatelným podkrovím. Půdorys budovy je nepravidelný. Zastavěná plochabudovy je 60 m2. Budova je pravděpodobně založena na základovýchpasech. Konstrukce budovy je zděná. Střecha budovy je valbová s krytinou zosinkocementových tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Střecha je opatřenakomínem a vikýřem. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsoudřevěná a jsou opatřena parapety. K domu patří oplocená zahrada. Budova je v původním stavu. Budova je vhodná krekonstrukci a modernizaci. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena napřípojku elektřiny a tlakové kanalizace. Pozemky na sebe vzájemně navazují a tvoří jeden funkčnícelek. Pozemek parc. č. St. 790 je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěnáplocha a nádvoří a je na něm postavena rekreační budova č.e. 991. Plochapozemku je 60 m2. Pozemek parc. č. St. 2002 o výměře 23 m2je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je na němpostavena samostatná, zděná garáž spultovou střechou s krytinou z betonových tašek a dřevěnými vjezdovými vraty.Pozemek parc. č. 701/2 je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada a jehovýměra je 752 m2. Pozemek parc. č. 702/2 je v Katastru nemovitostíveden jako ostatní plocha a jeho výměra je 274 m2. Pozemek máprotáhlý tvar. Soubor pozemků je oplocen drátěným oplocením s ocelovými sloupkya betonovou podezdívkou. Pozemky jsou travnaté, udržované a středně svažité. Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty.Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a garáž.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00072005/Velke/DR00072005~96udf_1.jpg
obrázek 1/2
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00072005/Velke/DR00072005~gpgej_2.jpg
obrázek 2/2
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor

IČO: 66216877   DIČ: CZ5904226394
Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6
Telefon 224 319 204  Fax 233 322 472
www.exekutorskyurad.eu
e-mail: drazby@exekutorskyurad.eu

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření: