Úvodní stránka >> Dražby >> DR00049904

Dražba podílu 1/8 na RD (123 m2) s pozemkem, okr. Olomouc

Bělkovice-Lašťany, okres Olomouc, kraj Olomoucký
Dražba podílu 1/8 na RD (123 m2) s pozemkem, okr. Olomouc
Nejnižší podání
45 000 Kč
Datum Konání
20.06.2019 v 9:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
45 000 Kč90 000 Kč1 000 Kč10 000 Kč-
podíl ve výši id. 1/8 na:Dražená nemovitost se nachází vokrese Olomouc v obci Bělkovice-Lašťany mezi městy Šternberk (cca 7km) aOlomouc (cca 10 km).Z inženýrských sítí jsou v místě k dispozici elektřina, vodovod, kanalizace aplyn.Rodinnýdům Jedná se o krajní řádový rodinný dům č.p.374 obdélníkového tvaru, stojící na pozemku parc.č. 645/1 v zastavěné částiobce, okolní výstavba má obdobný venkovský charakter. Objekt je tvořen 2nadzemními podlažími, v roce 2004 byl přebudován na objekt sloužící k bydlení,původně byl objekt využíván pro podnikatelské účely – obchod se smíšeným zbožímči dílna. V letech cca. 1976 – 2004 byl neobydlený. Vstup do objektu je přímoze zpevněné veřejné komunikace ze severovýchodu po betonovém schodišti se dvěmastupni plastovými dveřmi, následuje chodba, ze které je vstup do pokoje, chodbičkya komory, dále pak za pokojem se nachází kuchyně, koupelna, WC. V 1.NP je dáleschodiště vedoucí do 2.NP, které však nebylo zpřístupněno. Dle vyjádření p.Petra Vyskočila se ve 2.NP nachází pouze dvě obytné místnosti a chodba. Zobjektu je také vstup plastovými dveřmi na dvůr, který je také přístupnýdřevěnými dveřmi ve zděném plotě severním směrem od vstupu do domu z ulice.Objekt je tvořen z kombinace pálená cihla, nepálená cihla (vepřovice) a kámen,má dvě části s rozdílnou výškou – nižší část nemá zřejmě stavebně upravené2.NP. Objekt má dva komíny, vytápěn je však plynovým kotlem s odvětráním na fasádu. Je provedeno napojení na veškeré inženýrskésítě (E, K, P, V), na pozemku se také nachází asi 6 m hluboká kopaná studna.Výměry a zakreslení podle stavu uvedeného v katastru nemovitostí jsou v souladuse skutečným stavem. PozemkyPředmětem dražby je také pozemek parc.č.645/1, který je zapsaný na LV č. 739 ze dne 28.6.2011 pro k.ú. Lašťany, obecBělkovice-Lašťany, okres Olomouc. Pozemek s výměrou 318 m2, v katastrunemovitostí zapsaný jako zastavěná plocha a nádvoří, je mírně svažitý, má tvarlichoběžníku, v jehož východní části je částečně zastavěn rodinným domem č.p.374. Pozemek svou severovýchodní stranou sousedí s veřejnou příjezdovoukomunikací parc.č. 649, podél (po níž) vedou veřejné inženýrské sítě –elektřina, plyn, vodovod a kanalizace. Pozemek je na všechny uvedené sítěnapojen. Západní část pozemku má z velké části travnatý udržovaný povrch, okolodomu se nachází také zpevněná betonová plocha. Ve dvoře se ke dni místníhošetření nacházel nafukovací bazén (nejedná se o stavbu). Oplocení ve dvoře jetvořeno částečně strojovým pletivem s kovovými sloupky do betonových patek, zezápadní a jižní strany je z dřevěných latí. Část pozemku vedle rodinného domuje ze severovýchodní strany oplocen zdí ze zdících prvků. Pozemky senenacházejí v záplavovém území. U tohoto pozemku je druh a zakreslení uvedené vkatastru nemovitostí v souladu se skutečným stavem.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00049904/Velke/DR00049904~cyubs_1.jpg
obrázek 1/3
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00049904/Velke/DR00049904~hnjbr_2.jpg
obrázek 2/3
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00049904/Velke/DR00049904~pd11i_3.jpg
obrázek 3/3
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor

IČO: 66216877   DIČ: CZ5904226394
Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6
Telefon 224 319 204  Fax 233 322 472
www.exekutorskyurad.eu
e-mail: drazby@exekutorskyurad.eu

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor
JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor
Dražba rekreační chaty, okr. Most
nejnižší podání: 130 000 Kč
Exekutorský úřad Liberec
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych
Exekutorský úřad Praha 9, Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda