Úvodní stránka >> Dražby >> DR00080281

DRAŽBA 9569/16 - Pozemky v obci Větřní, okres Český Krumlov

Větřní, okres Český Krumlov, kraj Jihočeský
DRAŽBA 9569/16 - Pozemky v obci Větřní, okres Český Krumlov
Nejnižší podání
11 333 Kč
Datum Konání
22.12.2020 v 10:30
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
11 333 Kč17 000 Kč2 000 Kč2 000 Kč-

Oceňovanýpozemek parc.č 2098/23 o výměře 498 m2 je evidovaný v katastru nemovitostíjako trvalý travní porost. Podle údajů obsažených ve Veřejném registru půdyLPIS je část pozemku (386 m2) zemědělsky využívána jako trvalý travní porost, pozemekje součástí půdního bloku. Pozemek je obhospodařován podnikatelským subjektem:Eva Vyletělová. Nájemní ani pachtovní smlouvy nebyly doloženy.

 

Oceňovanýpozemek parc.č. 2098/24 o výměře 205 m2 je evidovaný v katastru nemovitostíjako trvalý travní porost a pozemek parc.č. 2104/11 o výměře 104 m2 je evidovanýv katastru nemovitostí jako ostatní plocha, způsob využití neplodACná půda. Pozemkynejsou zemědělsky využívány.

 

Dleplatného územního plánu se část pozemku parc.č. 2098/23 nachází v koridoru Ee 13-plochy technické infrastruktury.(Změna č. 1 Územního plánu Větřní). Jedná se o záměrnadmístního významu v oblasti elektroenergetiky – vedení VVN 110kV Větřní- HorníPlaná. Tento koridor je veřejně prospěšnou stavbou. Pozemek se nachází v nezastavěnémúzemí města Větřní.

 

Zbylá částpozemku 2098/23 a pozemky parc. č. 2098/24 a 2104/11 se nachází dle Územníhoplánu Větřní také v nezastavěném území v ploše s funkčním využitím „plochy zemědělské“.Pozemky parc. č. 2104/11, 2098/24 a menší část pozemku parc. č. 2098/23 senachází v ochranném pásmu lesa a pozemek parc. č. 2098/24 v ochranném pásmuvodního zdroje.

 

Pozemkybudou oceněny jako zemědělské.

Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /(X(1)S(ptvj1t2cjzpb3p33nsxx4izh))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00080281/Velke/DR00080281~13wh5_1.jpg
obrázek 1/1
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.

IČO: 66253799   DIČ: CZ
Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice
Telefon 774 646 247
www.exekutor-ltm.cz
e-mail: nemovitosti@exekutor-ltm.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor
Dražba RD s pozemkem a příslušenstvím, okr. Přerov
nejnižší podání: 192 000 Kč