Úvodní stránka >> Dražby >> DR00081527

120 EX 28410/13-243 podíl 1/32 pozemků v k.ú. Mukařov u Úštěku, okres Litoměřice

Lovečkovice, okres Litoměřice, kraj Ústecký
Nejnižší podání
92 000 Kč
Datum Konání
16.03.2022 v 11:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
92 000 Kč138 000 Kč1 000 Kč20 000 Kč-
Jedná se o podíl 1/32 pozemků v k.ú. Mukařov u Úštěku, okres Litoměřice. Pozemky p.č. 5, 6, 8, 10, 17/2,55/2, 567/4, 873/1, 906/1, 906/6 se nachází v západní zastavěné části obce. Jde o soubor převážněsousedících pozemků nepravidelných tvarů. Pozemky nejsou v terénu blíže ohraničené. Na travnatýchpozemcích je několik listnatých porostů. Na pozemku p.č. 555/2 jsou zpevněné plochy. K pozemkům vedezpevněná komunikace ve vlastnictví Ústeckého kraje. V územním plánu jsou vedené jako plochy smíšenéobytné – venkovské, plochy výroby a skladování a plochy občanského vybavení – sportovní zařízení.Pozemky p.č. 17/1, 334, 338/1, 349/9, 349/12, 532, 534/1, 534/2, 555/6, 567/2, 574/3, 578, 579, 582, 606/1,606/7, 606/23, 606/24, 606/25, 606/32, 873/2, 873/4, 881/2 se nachází cca 1 km jihozápadně ažjihovýchodně od okraje zastavěné části obce. Jde o 3 soubory sousedících zemědělských pozemků pásovýchtvarů. Soubory jsou na severní straně ohraničené zastavěnou částí obce a zpevněnou komunikací a nacházejíse v lánu. Pozemky jsou svažité k jihovýchodní až východní straně. K pozemkům vede zpevněná komunikaceve vlastnictví Ústeckého kraje. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy smíšeného nezastavěnéhoúzemí.
Poslat emailem na adresu
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

Mika Dalimil JUDr. LL.M.

IČO: 71238573   DIČ: CZ7311195782
Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy
Telefon 376 310 088  Fax 376 310 086
www.euk.cz
e-mail: podatelna@euk.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.
JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor