Úvodní stránka >> Dražby >> DR00081868

Dražba podílu id. 1/4 na pozemcích v obci Kopidlno, okres Jičín

Kopidlno, okres Jičín, kraj Královéhradecký
Dražba podílu id. 1/4 na pozemcích v obci Kopidlno, okres Jičín
Nejnižší podání
33 334 Kč
Datum Konání
16.08.2022 v 13:30
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
33 334 Kč50 000 Kč5 000 Kč10 000 Kč-
Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 na pozemcích parc.č. 248/14 – orná půda, o výměře 4.711 m2, parc.č. 341/40 – orná půda, o výměře 1.331 m2, a parc.č. 341/45 – trvalý travní porost, o výměře 374 m2, vše v k.ú. a obci Kopidlno, okres Jičín, které jsou situovány v jižní části katastrálního území a tvoří funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Dle platného územního plánu města Kopidlno jsou pozemky z převážné části zahrnuty ve stabilizovaných plochách jako: „NZ - plochy zemědělské“ a z části zahrnuty v plochách změn jako: „DS1 - plochy dopravní infrastruktury - silniční“. Dle telefonického sdělení Městského úřadu Kopidlno nebylo ke dni 7.3.2022 k pozemkům vedeným v plochách změn jako „DS1 - plochy dopravní infrastruktury - silniční“ (obchvat silnice I/32) vydáno platné územní rozhodnutí. Současně dle dostupných informací není se stavbou obchvatu v nejbližších letech uvažováno. Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že na části pozemku p.č. 341/45 se nachází venkovní úprava (těleso zpevněné komunikace živičné konstrukce – silnice III. třídy číslo 32830). Zpevněné komunikace silnic II. a III. třídy jsou vždy ve vlastnictví příslušného kraje, a proto není výše uvedená venkovní úprava předmětem dražby.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /(X(1)S(ojdobzeulophdiy2v0egungb))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00081868/Velke/DR00081868~90ech_1.jpg
obrázek 1/1
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor

IČO: 72043202   DIČ: CZ7803135681
Masarykovo nám. 4/44, 789 01 Zábřeh
Telefon 583 550 263  Fax 583 411 350
www.exekucesumperk.cz/
e-mail: drazby@exekucesumperk.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření: