Úvodní stránka >> Dražby >> DR00081385

DRAŽBA-15880/13-Podíly 1/5, 1/10 a 1/10 na pozemcích v obci Uherský Brod a Vlčnov, okres Uherské Hradiště

Uherský Brod, okres Uherské Hradiště, kraj Zlínský
DRAŽBA-15880/13-Podíly 1/5, 1/10 a 1/10 na pozemcích v obci Uherský Brod a Vlčnov, okres Uherské Hradiště
Nejnižší podání
170 067 Kč
Datum Konání
22.12.2021 v 10:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
170 067 Kč255 100 Kč5 000 Kč17 000 Kč-

Spoluvlastnickýpodíl o velikosti 1/5, 1/10 a 1/10 ve vlastnictví povinného na nemovitýchvěcech

Podíly 1/5, 1/10 a1/10 na pozemcích v obci Uherský Brod a Vlčnov, okres Uherské Hradiště

LV č.688, katastrální území Havřice, spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/5 Oceňovanýpozemek parc. č. 5533 slouží k zemědělským účelům, rozloha pozemku činí 757 m2.V katastru nemovitostí je pozemek veden jako orná půda, v územním plánu je plochapozemku regulována jako plochy – S*- smíšené nezastavěného území. Pozemek jebez trvalých porostů, není oplocený. Pozemek je přístupný po nezpevněné obecní cestě.

 

LV č.687, katastrální území Havřice, spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/10 Oceňovanýpozemek parc. č. 5497 slouží k zemědělským účelům, rozloha pozemku činí 8.209m2. V katastru nemovitostí je pozemek veden jako orná půda, v územním plánu jeplocha pozemku regulována plochy – OX - občanské vybavenosti specifických forem.Pozemek je bez trvalých porostů, není oplocený. Pozemek je přístupný po nezpevněnéobecní cestě.

 

LV č.1142, katastrální území Vlčnov, spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/10 Oceňovanépozemky parc. č. 4716/69 a 4748/28 slouží k zemědělským účelům, rozloha pozemkučiní 2.549 m2. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny jako orná půda, vúzemním plánu je plocha pozemků regulována jako plochy zemědělské. Pozemky jsoubez trvalých porostů, nejsou oploceny. Pozemky jsou přístupné z hlavní silnice.Pozemky se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostředníblízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemky se nachází v lokalitěse zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /(X(1)S(gounxpf2frkupbdrss1jxqbg))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00081385/Velke/DR00081385~twen2_1.jpg
obrázek 1/1
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.

IČO: 66253799   DIČ: CZ
Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice
Telefon 774 646 247
www.exekutor-ltm.cz
e-mail: nemovitosti@exekutor-ltm.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření: