Úvodní stránka >> Dražby >> DR00080444

Dražba lesních pozemků (22 676 m2) - podíl 1/12, okr. Jeseník

Kobylá nad Vidnavkou, okres Jeseník, kraj Olomoucký
Dražba lesních pozemků (22 676 m2) - podíl 1/12, okr. Jeseník
Nejnižší podání
14 666 Kč
Datum Konání
10.03.2021 v 12:30
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
14 666 Kč22 000 Kč1 000 Kč7 000 Kč-
Pozemky p.č. 1/1, p.č. 10/11, p.č. 10/12, p.č. 10/13 a p.č. 16/5, vše dle LV č. 182 Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/12 k nemovitým věcem -pozemkům p.č. 1/1 - lesní pozemek, p.č. 10/11 - lesní pozemek, p.č. 10/12 - lesní pozemek, p.č.10/13 - lesní pozemek a p.č. 16/5 - lesní pozemek, vše zapsané na listu vlastnictví č. 182, prok.ú. Kobylá nad Vidnavkou, obec Kobylá nad Vidnavkou, okres Jeseník. Pozemek p.č. 1/1 -lesní pozemek se nachází v severní, okrajové, částečně zastavěné části obce Kobylá nadVidnavkou, za rodinným domem č.p. 1 a navazuje na vodní tok Vidnavka. Pozemek p.č. 1/1 -lesní pozemek je situován v rovinném terénu a je přístupný po nezpevněné komunikaci. Načásti pozemku p.č. 1/1 - lesní pozemek se nachází zpevněné plocha. Pozemky p.č. 10/11 - lesnípozemek, p.č. 10/12 - lesní pozemek a p.č. 10/13 - lesní pozemek se nachází v severní,okrajové, částečně zastavěné části obce Kobylá nad Vidnavkou, poblíž hlavní komunikaceprocházející části obci Kobylá nad Vidnavkou. Pozemky p.č. 10/11 - lesní pozemek, p.č. 10/12- lesní pozemek a p.č. 10/13 - lesní pozemek jsou situovány ve sklonitém terénu, netvořífunkční celek a jsou přístupné po nezpevněné komunikaci. Pozemek p.č. 16/5 - lesní pozemekse nachází v severozápadní, okrajové, nezastavěné části katastrálního území Kobylá nadVidnavkou, v části zvané „Za přejezdem“. Pozemek p.č. 16/5 - lesní pozemek je situován vesklonitém terénu a je přístupný po nezpevněné komunikaci. Veškeré informace o pozemcíchp.č. 1/1 - lesní pozemek, p.č. 10/11 - lesní pozemek, p.č. 10/12 - lesní pozemek, p.č. 10/13 -lesní pozemek a p.č. 16/5 - lesní pozemek jsou patrné z Lesní hospodářské mapy a Lesníchhospodářských plánů, které jsou nedílnou součástí přílohy tohoto znaleckého posudku.Dle platného územního plánu obce Kobylá nad Vidnavkou jsou oceňované pozemky p.č. 1/1 -lesní pozemek, p.č. 10/11 - lesní pozemek, p.č. 10/12 - lesní pozemek, p.č. 10/13 - lesnípozemek a p.č. 16/5 - lesní pozemek zahrnuty v níže uvedených plochách:? pozemky p.č. 1/1 - lesní pozemek, p.č. 10/11 - lesní pozemek, p.č. 10/12 - lesní pozemek,p.č. 10/13 - lesní pozemek a p.č. 16/5 - lesní pozemek - FUNKČNÍ PLOCHY - STÁVAJÍCÍSTAV - PLOCHY LESŮ.Tyto skutečnosti byly zjištěny náhledem platného územního plánu obce Kobylá nadVidnavkou, získaný prostřednictvím oficiálních webových stránek města Jeseník. Ocenění jeprovedeno dle zjištěného, skutečného stavu.Movité věci, které by tvořily příslušenství k oceňovaným nemovitým věcem, nejsou a nebylyzjištěny při místním šetření zpracovatele.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /(X(1)S(d3joz0bqtcydotlojzuni5fu))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00080444/Velke/DR00080444~f0hnc_1.jpg
obrázek 1/1
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor

IČO: 03372537   DIČ: CZ
Otakara Březiny 229 , 790 01 Jeseník
Telefon 584 411 112

e-mail: info@exekutor-jesenik.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych