Úvodní stránka >> Dražby >> DR00080532

Dražba pozemků (17 640 m2) s příslušenstvím, okr. Liberec

Liberec, okres Liberec, kraj Liberecký
Dražba pozemků (17 640 m2) s příslušenstvím, okr. Liberec
Nejnižší podání
5 060 000 Kč
Datum Konání
25.03.2021 v 10:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
5 060 000 Kč7 590 000 Kč1 000 Kč900 000 Kč-
Předmětem ocenění jsou pozemky tvořící FC se stavbou rybníku Seba, který je situovaný v západníokrajové části obce Liberec, jeho části zvané Karlinky, v okolí smíšené zástavby z části staveb probydlení, průmyslových staveb a staveb rekreačních. Pozemky jsou dle ÚPD vedené jako zeleň avodní plocha, pouze část pozemku p.č. 441/14 je vedená jako plocha BČ - bydlení, lokalita Z29/17.Pozemek p.č. 437 je stavbou vodního díla - rybníku, pozemek p.č. 438/1 je okolní manipulačníplochou, z části zpevněnou panelovou cestou, převážně travnatou plochou, užívaný je pro provozvodní stavby a dále vlastníky okolních pozemků zahrad se stavbami RCH. Pozemky p.č. 438/2 a438/3 jsou zastavěné částmi staveb RCH, které jsou jiných vlastníků (paní Haladová Libuše aMelková Marie), pozemky p.č. 437/13 a je užíván ve FC se stavbou RCH jiného vlastníka (KuskováKateřina Ing.) a je spolu se stavbou oplocen živým plotem. Pozemky p.č. 438/4 a 438/5 a částpozemku p.č. 441/14 jsou okolními manipulačními plochami a převážná část pozemku p.č. 441/14je určená pro výstavbu RD, na části jsou provedeny terénní úpravy, štěrkové plochy a opěrné zdi.V terénu jsou pozemky bez geodetického zaměření dobře identifikovatelné, dle stavby vodního díla,terénních úprav, části pozemků jsou i oplocené.Byla předložena projektová dokumentace ke stavbě Multifunkčního areálu, které se mělo nacházetna pozemku p.č. 437/13, 438/1, 438/4, 438/5 a 441/14 na které bylo vydané Stavební povolení č.j.SURR/7130/124553/13-Ře ze dne 4.12.2013 - výstavba sportovního areálu nebyla realizována, dlestavebního povolení se mělo jednat o sportovní areál s objektem technického a sociálního zázemí -1x dětské travnaté hřiště, 1x víceúčelové hřiště s umělou trávou a 1x přístřešek s technickým asociálním zázemím.Dále bylo předloženo Rozhodnutí o umístění stavby č.j. SURR/7130/177353/12-Ře ze dne6.3.2013, dle kterého byla na pozemku p.č. 438/5 a 441/14 povolena stavba RD (dle rozhodnutíměla stavba zasahovat i na okolní pozemky, které nejsou součástí ocenění) - stavba nebylarealizována.Ke stavbě vodního díla na pozemku p.č. 439 byl zpracovaný Manipulační a Provozní řád a bylazpracována dokumentace k opravě malé vodní nádrže, ke které bylo vydáno rozhodnutí Odboruživotního prostředí ze dne 31.12.2013, dle kterého souhlasí s opravou vodní nádrže.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /(X(1)S(2mzm2lh2yiimwsvhzewdjiwg))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00080532/Velke/DR00080532~kq86c_1.jpg
obrázek 1/12
Thumbnail image for /(X(1)S(2mzm2lh2yiimwsvhzewdjiwg))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00080532/Velke/DR00080532~mq2w4_2.jpg
obrázek 2/12
Thumbnail image for /(X(1)S(2mzm2lh2yiimwsvhzewdjiwg))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00080532/Velke/DR00080532~usrq1_3.jpg
obrázek 3/12
Thumbnail image for /(X(1)S(2mzm2lh2yiimwsvhzewdjiwg))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00080532/Velke/DR00080532~d1qgl_4.jpg
obrázek 4/12
Thumbnail image for /(X(1)S(2mzm2lh2yiimwsvhzewdjiwg))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00080532/Velke/DR00080532~f1j6d_5.jpg
obrázek 5/12
Thumbnail image for /(X(1)S(2mzm2lh2yiimwsvhzewdjiwg))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00080532/Velke/DR00080532~eysnh_6.jpg
obrázek 6/12
Thumbnail image for /(X(1)S(2mzm2lh2yiimwsvhzewdjiwg))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00080532/Velke/DR00080532~tosti_7.jpg
obrázek 7/12
Thumbnail image for /(X(1)S(2mzm2lh2yiimwsvhzewdjiwg))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00080532/Velke/DR00080532~i0f52_8.jpg
obrázek 8/12
Thumbnail image for /(X(1)S(2mzm2lh2yiimwsvhzewdjiwg))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00080532/Velke/DR00080532~2qjne_9.jpg
obrázek 9/12
Thumbnail image for /(X(1)S(2mzm2lh2yiimwsvhzewdjiwg))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00080532/Velke/DR00080532~jyidy_10.jpg
obrázek 10/12
Thumbnail image for /(X(1)S(2mzm2lh2yiimwsvhzewdjiwg))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00080532/Velke/DR00080532~9a4oj_11.jpg
obrázek 11/12
Thumbnail image for /(X(1)S(2mzm2lh2yiimwsvhzewdjiwg))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00080532/Velke/DR00080532~kwklv_12.jpg
obrázek 12/12
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

Exekutorský úřad Liberec

IČO: 40846415   DIČ: CZ6710161931
Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec
Telefon 485 104 163  Fax 485 104 271
www.exekuceliberec.cz
e-mail: urad@exekuceliberec.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych
JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor