Úvodní stránka >> Dražby >> DR00081308

DRAŽBA 124 EX 570/21 - Podíl 1/2 na orné půdě v Brně - katastrální území Obřany

Brno, okres Brno-město, kraj Jihomoravský
DRAŽBA 124 EX 570/21 - Podíl 1/2 na orné půdě v Brně - katastrální území Obřany
Nejnižší podání
33 333 Kč
Datum Konání
18.11.2021 v 10:30
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
33 333 Kč50 000 Kč3 000 Kč3 000 Kč-

Podíl 1/2 na ornépůdě v Brně - katastrální území Obřany

Pozemkyse nacházejí v severním okraji části obce Obřany, při komunikaci ve směru na

Bílovicenad Svitavou, v nezastavěném území.

 

Jedná seo pozemek parc. č. 2249/1 o výměře 343 m2, který je v katastru nemovitostí vedenyjako orná půda. Dle územního plánu obce se v části o výměře asi 283 m2 jedná o plochus objekty pro individuální rekreaci, tedy plochy rekreační, v menší části ovýměře asi 60 m2 se jedná o navrhované plochy pro automobilovou dopravu –sběrné komunikace se 2 nebo 3 jízdními pruhy. Pozemek je v současné době spíšeneudržován a nesečen. Nachází se na něm drobné porosty vzniklé v posledních asi3 letech spontánním náletem bez věcné nebo estetické hodnoty určené kodstranění – nejsou dále uvažovány. Pozemek je svažitý. Jedná se o pozemekparc. č. 3400 o výměře 307 m2, který je v katastru nemovitostí veden jako ornápůda. Pozemek je v současné době obhospodařováván a využíván k zemědělskéčinnosti. Dle územního plánu obce se jedná o plochy zemědělského půdního fondu.

 

Oceňovanénemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny. Příslušenství nebylo zjištěno.

Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /(X(1)S(043ezv5oyna2jvg1nes35eev))/_Data/Drazby/Obrazky/DR00081308/Velke/DR00081308~s1sah_1.jpg
obrázek 1/1
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.

IČO: 66253799   DIČ: CZ
Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice
Telefon 774 646 247
www.exekutor-ltm.cz
e-mail: nemovitosti@exekutor-ltm.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Mgr. David Vybíral, soudní exekutor
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.
JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 9, Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda
Dražba bytového domu, okr. Česká Lípa
nejnižší podání: 4 200 000 Kč